Dpkarpaz Belediyesi bünyesindeki bayındırlık ve imar işleri organizasyonlarını yapan birimimizdir.