Dipkarpaz Belediyesi Mali İşler Birimi olarak amacımız;
– Dönemsel olarak hazırlanan mali tablolar ve diğer raporlar ile Belediyenin nakit akışı hareketlerini koordine etmek,
– Belediyenin rasyo değerlerini çıkararak ve bu değerleri ideal değerleriyle mukayese etmek,
– Mevcut ya da muhtemel risk durumlarına karşı Belediye üst yönetimine tedbir alması konusunda görüş bildirmek ve gerekli olan çalışmaları yürütmektir.
İLKEMİZ
Mevzuat çerçevesinde Belediyemizin mevcut kaynaklarını arttırmak, temin edilen yeni kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır.

Birimin Faaliyetleri:
* Belediyemizin yasal şartlardan dolayı oluşan alacaklardan tahsilatı yapılamamış olanlara yönelik tebliğ, tahakkuk ve tahsilatını sağlamak.
* Belediyemizle ilgili mükellefiyet sicil kaydı oluşmamış kayıt dışı mükelleflerin tespiti ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
* Belediyenin Gelirlerini arttırmaya yönelik faaliyetler için birimlerle koordineli çalışmak.
* Muhasebe kayıtlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarına göre, düzenli ve güncel tutulmasını sağlamak.
* Değişen mevzuat çerçevesinde hizmet içi eğitimlerle çalışanlarımızı destekleyerek, birimde yürütülen faaliyetlerin veriminin arttırılması.