Sağlık hizmetleri, birey, aile, toplum işbirliğini gerektirir. Bu hizmetlerde başarı, ekip çalışması ile olanaklıdır. KKTC’de halk sağlığına yönelik sağlık sorunları ile ilgili tanımlayıcı çalışmalar, söz konusu işbirliğiyle yapılmayı beklemektedir. Sorunların çözümüne ve sonuçlarına yönelik uygulama ve değerlendirmelerin yapıldığı çalışmalar, sağlık sorunlarının erken dönemde belirlenmesi ve çözümlenmesini getirecektir. Halk hizmetleri, disiplinler arası ve kurumlar arası ilişkilerle yürütülür. Bu anlamda bizler de yerel yönetim olarak çalışmalarımızı, halk sağlığına yönelik kurumsal işbirliği ve kampanyalar üzerinden yürütüyoruz. Bugüne kadar halk sağlığını öncelikli kıldık. Pek tabii, halka dönük bilinçli ve öngörülü sağlık projeleriyle, bireysel ve toplumsal gelişimin koşullarını da oluşturmuş oluyoruz. Öyle ki halk sağlığına yönelik politikalarımız, bilgi kadar toplumsal duyarlılığın dolayısıyla bilincin ürünüdür. Dipkarpaz Belediyesi olarak sorumlu bir kurumsallıkla, toplum sağlığına yönelik çalışmalara hayat vermeye devam ediyoruz.